۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه


بسم الله الرحمن الرحيم
روزه درمان بيماري هاي روح و جسم

صديقه ابراهيم زاده
اشاره
مقاله ی پیش روی خوانندگان عزیز،نوشته ی خواهر عزیز ودختر پاک وطن،خانم ابراهیم زاده است وبا توجه به سن وفرصت های مطالعاتی ایشان،این مقاله از مقبولیت خاصی برخوردار است وبسیار ساختارمند نوشته شده واز معیاربالای نویسندگی بهره دارد .
خانم ابراهیم زاده، در عالم هجرت به سرمی برد ودر ایران زندگی می کند ودر آستانه ی دیپلم گرفتن قراردارد تا انشاء الله بعد از دیپلم گرفتن پابرقله های رفیع علم ودانش نهاده افق های برتری را منظرگاه چشمان خدابین خویش سازد ودرطریق جان وجهان سازی قدم وقلم زند.
ایشان علاوه بر این که دستی به قلم دارد ودلتنگی هایش را باستارگان قسمت می کند وزلف اندیشه راشانه می زند وگل معانی می چیندوزمزم خرد می بخشد،یک هنرمند است وبا رنگ وقلم مو، آسمان زندگی را رنگ دیگر می بخشد وسقف فلک می شکافد وطرح نو می زند.
ما برای این خواهر عزیز ودخت پاک وطن ،آرزوی توفیق داریم واز خدا می خواهیم به ایشان توفیق عطافرماید تا با قلم مویش ومنشور خیال وگل اندیشه اش جهان فردای ما را رنگ آبی زند وطرح نو در اندازد.
به پدر مجاهدش که بوی پیراهن پدر بابه مزاری را با خود دارد وهنوز تصویر مشعشع از صورت بابه مزاری در چشمان او است وهنوز گرمای دستان بابه را در دستان خویش دارد وگاه گاهی یاد شب های ستاره باران بامزاری بودن ودر سنگر نشستن وراه پیمودن شانه به شانه با بابه مزاری ،اورا دلتنگ می کند ،به این پدر مجاهد ومادر صبور ومدیر ایشان که سال های سخت جهاد را برشانه های غیرت فاطمی خویش برنهاده وبه تربیت فرزندان شایسته ودانا وپاک ومؤمن همت نموده، تبریک می گوییم واز خدا می خواهیم عزت شان را جاودان سازد وفرزندانش را توفیق روز افزون بخشد.
روزه درمان بيماري هاي روح و جسم
صديقه ابراهيم زاده
به راستي كه ماه مبارك رمضان ، ماه ميهماني ، ماه فيض و رحمت و مغفرت ، خداي مهربان است . خدايي كه باري ديگر فرصتي ديگر را در اختيار ما نهاده است تا خود را بسازيم و به كمال انسانيت نزديكتر شويم . بر ماست كه در اين ماه با عظمت به نشانه ي اطاعت از فرمان الهي روزه بگيريم تا در پرتو این روزه وببرکت ضیافت الله به مقام قرب حق دست یابیم وانسانیت ما شکوفا شده تعالی وکمال برین وسعادت جاودان ثمردهد .
در دين مبين اسلام، روزه به معناي خودداري از اعماليست كه روزه را باطل مي كند اما اصل روزه گرفتن وبه عنوان یک سنت الهی ودینی ووسیله ای برای پالایش جان انسان در جهت رسیدن به سعادت فرامادی،نه تنها در اسلام بلكه در فرهنگ ساير مردم جهان نيز روزه وجود دارد و از سابقه اي طولاني برخوردار است . در دين يهوديان ، مسيحيان ، صائبي ها و مانويان ، چيني و هندي ها نيز روزه وجود دارد و همه ي آنان روزه را به عنوان دستوري ديني پذيرفته و به آن عمل مي كنند .
برهمگان روشن است كه روزه به معناي كم خوردن و كم آشاميدن نيست و هدف برتر و والاتري دارد . فلسفه ي اصلي روزه داري تقويت روح تعبد و تكامل جسم و جان است که با نگاهی گذرا به فرمایشات پيامبران الهی درپیرامون روزه، موضوع روشن مي شود .چنان که خاتم پیامبران ورسول اعظم اسلام (ص) فرمودند : « المعده بيت كل داء و الحمئه رأس كل دواء » يعني معده مركز و خانه ي هر دردي است و پرهيز و اجتناب ( از غذاهاي نا مناسب و زياده خوري ) اساس هر داروي شفا بخش است .
علاوه بر اين دستورات وفرمایشات رهبران الهی ورسولان برحق، دانشمندان اسلامي و غير اسلامي (از گذشته تا به امروز) خواص بسياري درباره ي روزه داري بيان كرده و روزه را از جنبه هاي متفاوتي بررسي كرده اند وبه نتایج بسیار حیرت آور ازتأثر روزه بر جسم وروح انسان دست یافته اند. به عنوان مثال دكتر « كاريو» ( آمريكايي) مي گويد : هر شخص بيمار بايد در سال مدتي از غذا پرهيز كند زيرا مادامي كه غذا به تن مي رسد ، ميكروب ها در حال رشدند ، ولي هنگامي كه از غذا پرهيز مي كند ميكروب ها رو به ضعف مي روند .
ازدیگر دانشمندان غیر اسلامی دكتر «گونل پا» ( فرانسوي)است که گفته است : «‌چهار پنجم بيماري ها از تخمير غذا در روده ها ناشي مي شود كه همه با روزه اصلاح مي شود » اینگونه سخن گفتن و نظردادن درباره روزه از طرف دانشمندان جهان ،اختصاص به دانشمندان معاصرندارد بلکه در طول تاریخ اینگونه بوده ودرهرقرن وبرهه ی ازتاریخ دانشمندی درباره روزه وروزه داری سخن گفته ویافته هایش را باتوجه به تخصص خود بیان نموده ،چنان که «فيثاغورث» طبيب و دانشمند بزرگ يوناني ،2500سال قبل در هنگام مرگش، شاگردانش را به روزه گرفتن توصيه كرد .
مطالعات اخير نشان داده است كه استفاده از رژيم هاي غذايي محدود، باعث یک سری تغیرات قابل توجه اساسی وسرنوشت ساز در سیستم بدن می شود واز جمله ی آن تغیرات اساسی این است که روزه گرفتن ونوع قانونمندی در رژیم غذایی در طور مدت روزه گرفتن باعث افزايش طول عمر ، عملكرد بهتر انسولين و مقاومت در برابر استرس مي شود .
روزه آثاري اجتماعی نيز دارد .مخصوصا در زندگی جمعی، چون که انسان باتحمل يك ماه گرسنگي و تشنگي ،حال فقرا را درك كرده و به ياري آنان مي شتابد . روزه در ماه رمضان یک راهکاری بسیار راهبردی برای دست یابی به عدالت اجتماعی وسازکاری برای ایجاد سیستم تعاون در اجتماع برای مبارزه با فقر وگرسنگی کلان اجتماعی می باشد تا ازاین طریق عدل الهي شامل حال انسانها گردد . آري مي توان گفت تنها مكتبي كه به فكرایجاد فرهنگ سازی درجهت رفع نیاز نيازمندان می باشد ،اسلام است .
رمضان و جامعه ي با نشاط
یکی از بحران های بسیار جدی وچالش آفرین دنیای امروز ومخصوصا در جوامع پیشرفته وصنعتی،مسئله افسردگی اجتماعی وبی معنای زندگی فردی می باشد.
فقط کافی است که به مجلات خانوادگی وآمار های مراکز درمانی وروان شناسی یک نگاهی بیندازیم وآن را تورق بزنیم تا بدانیم که این افسردگی اجتماعی وبی معنایی زندگی چه ها برسر این انسان مسلط بر زمین وآسمان آورده اند وچگونه بی رحمانه گروه گروه از انسان های سرخورده واسیر در چمبره افسردگی را به مسلخگاه خودکشی می برند وهرروزه فاجعه ی نو می آفریند. فاجعه ی که هیچ گونه درمانی فیزیکی ودارویی ندارد که ندارد چون بیماری افسردگی دنیای امروزبیماری ازدست دادن ایمان ومعنویت وهدف دار بودن زندگی است واین بیماری است که روح انسان را می ساید وتن را به قربانگاه خودکشی سوق می دهدوقربانیان خاموش می گیرد.
امادرجوامع دینی که براساس ایمان دینی می زیند وبه فردای بهتر باورمندند وامداد های غیبی را چشم به راه است وتکیه گاه ماورایی دارند این بیماری فرصت جولان را ندارد واگر گاهی این بیماری دیده شود ازنوع دیگر است وریشه اقتصادی دارد نه روحی وروانی.
از آنجا كه رمضان ماه دعا و خواستن است و دعا نيز اميد و اجابت را به دنبال دارد پس انساني كه دعا مي كند اميد به اجابت دارد و اميد يعني نشاط ، سر زندگي پس جامعه اي كه همه با هم در اين ماه دعا مي كنند با نشاط اند وچیزی به بنام افسردگی روانی وعاطفی وجود ندارد .
انسان و روح انساني این تغييرات را مي پذيرد و به وسيله ي آن شاداب و با نشاط مي شود .
همين تغيير برنامه در ماه مبارك رمضان و تغيير در خوردن و آشاميدن باعث مي شود كه ذائقه اي انسان تقويت شود.
علاوه بر اين موارد، نشاطي كه هنگام افطار به روزه دار دست مي دهد قابل قياس با هيچ نشاطي نيست . لحظه اي كه روزه دار سر بلند و سر ا فراز از انجام فرمان الهي در مقابل خداي خود حاضر مي شود، شادمان است . زيرا كه رضايت خداوند را احساس مي كند و آرامش و اطمينان به انسان هديه داده مي شود.
در جمع خانواده و از لحاظ تربيتي نيز افطار و سفره ي افطار مؤثر ومفيد است همكاري افراد خانواده با يكديگر ودرکنار هم بودن، نياز عاطفي افراد را بر آورده مي سازد وصفا و پاكي و صميميت سفره ي افطار به انسان سر زندگي و نشاط مي بخشد .
در آخر در يك جمله مي توان گفت :‌روزه درمان بيماري هاي روح و جسم است .

18/6/1388

هیچ نظری موجود نیست: