۱۳۸۷ آذر ۱۸, دوشنبه

بسم الله الرحمن الرحیم

ایمیل از آقای اسدالله جعفری دریافتم، که درآن یاد آوری کرده؛ دراین اواخر تهدید شده.

که ازنوشتن درباره هزارها وشهید مزاری دست بردارد، وإلا که سزای عمل خودرا خواهد دید.

قسمتی از ایمیل آقای جعفری راباهم میخوانیم ؛

(قسمت دوم نقد دوران رهبري شهيد مزاري آماده است اما در اين اواخر از طريق اميل وتلفن تهديد شده ام كه اگر درباره هزاره ها وياشهيد مزاري بنويسم سزاي عمل خود را خواهم ديد.
برادر عزيز :
نمي دانم چرا يك عده نمي خواهند درباره هويت نسل هزاره واميد هاي فردايش ودر باره پيشواي شهيد بابه مزاري چيزي به زبان روز نوشته شود؟
حتي بعضي از اين تهديد ها بنام دين صورت مي گيرد واين كار من را مغاير با دين مي خواند واين در حالي است كه من خودم يك درس خوانده علوم ديني هستم وبه اندازه همين ها درس دين خوانده ام.
اما من دست از نوشتن برنخواهم داشت ،حتي اگر جانم را هم دراين راه بدهم هيچ گونه هراسي ندارم )

آری کسانی که این تهدیدهارا به آدرس آقای جعفری ویا به هر فرد ازجامعه هزاره میفرستند؛

درنظر داشته باشند که دیروز با امروز فرق دارد، اگردیروز برسرهزارها ظلم وتعدی واقع میشد وناله شان درنطفه خفه میشد، امروز دیگر آن روز نیست، جامعه هزاره آگاه شده وازاین تهدیدها هراس نه دارند.

به کوری چشم دشمنان هزاره ، راه شهید مزاری را به پیش میبریم.

ومن الله التوفیق

هیچ نظری موجود نیست: