۱۳۸۷ تیر ۲۵, سه‌شنبه

لا فتی إلاعلی لاسیف إلاذوالفقار


علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا
که به ما سوا فکندی همه سایۀ هما را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرمم چه نامم شه ملک لا فتی را

هیچ نظری موجود نیست: