۱۳۸۸ خرداد ۶, چهارشنبه


بنام خدا
فراق نامه ی یاس رسول

خورشید رخ در لجه ی غم شسته وگیسوفروهشته دارد.
داغ درسینه ونوای نی برلب وگلوبند از بغض گلوگیردر گردن.
برگلبرگ گونه های شبنم بویش اشک فرشتگان جاریند.
نرگس چشمانش خوشکیده لب است وخونین پیکر.
تاق ابرویش ترک برداشته وچشمه چشمه خون می جوشد.
جهان تاریک است وجهانداران درتحیر.
جهان دیگربار پیر شد وجوانی بی جوانه ماند.
خزان علم ظفرافراشته وگلستان شال عذا برتن دارد.
نگاه کن به لاله وشقایق که چه سان شانه های شان تبدارند وچون کودک سرمازده می لرزند.
به بنفشه بنگر که رنگ آبی چشمانش به رنگ خورشیدگرفتگی است.
از ریحان وپونه بپرس که چرا چینی نازک احساسش شکسته است.
کنار سرو وسوسن بنشین وبه نی ناله اش گوش بسپار.
می دانی که چرا مریم چون مارگزیده برخود می پیچد.
می دانم که می دانی ،چه صوراسرافیلی دمیده شده
چه هبوطی رخ داده
هول آور واقعه ی پدید آمده
آن ناگفته ترین قصه پرغصه تکرارشده
مسخ امت های پیشین دیگرگونه رجعت نموده
رجعت سرخ ستاره فسانه گشست
ناقه صالح شبانه پی شد
یهود جمعه وشنبه را جابجا کردند
مسیح برصلیب انتظارغروب دارد وچشم برراه قمر است
این گونه است که جهان سرای ماتم است وغمخانه ی داغ فراق یاس نبی .همو که رسول اعظم در باره او سخن های بلند وبلندای حقیقت وجاودان به جاودانگی خودخدا فرموه چنانکه امام بخاري در صحيح خود در کتاب بدء الخلق در باب مناقب قرابت رسول‏الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و منقبت فاطمه (سلام‏الله‏عليها) مي‏گويد:
«روي بسنده عن المسور بن مخرمة ان رسول‏الله صلي الله عليه و آله و سلم قال: فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني».
«مسور بن مخرمه مي‏گويد: پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: فاطمه پاره‏ي تن من است، پس کسي که او را ناراحت بکند و به غضب بياورد، مرا ناراحت کرده و به غضب آورده است.» و مناوي نيز در کتاب فيض القدير اين حديث را بيان کرده و گفته است.
بی حرمتی به فاطمه کافری است
سهيلي به اين حديث استدلال کرده است مبني‏بر اينکه اگر کسي به فاطمه فحش بدهد و يا اهانت به وي بکند کافر است، براي اينکه سب و فحش دادن به فاطمه هم او را و هم پيامبر را ناراحت مي‏کند و بعد مي‏گويد: همانا فاطمه افضل و برتر از شيخين مي‏باشد.
اينکه فاطمه (سلام‏الله‏عليها) برتر از شيخين مي‏باشد جاي شک و ترديد نيست و اما اينکه سهيلي گفته است که فاطمه (سلام‏الله‏عليها) برتر از شيخين است شايد منظور وي اين است که اگر کسي به شيخين فحش بدهد و يا اينکه احترام‏شان نکند کافر نمي‏شود، ولي اگر به زهرا (سلام‏الله‏عليها) فحش بدهد کافر مي‏شود. و نسائي در خصائص خود (ص 35) همين روايت بخاري را ذکر کرده است.
باز هم بخاري حديثي را از مسور بن مخرمة و او از پيامبر اسلام روايت مي‏کند:
«انه قال- اي النبي صلي الله عليه و آله و سلم- فانما هي فاطمة بضعة مني يريبني ما ارابها و يؤذيني ما آذاها»..
«پيامبر اسلام فرمود: همانا فاطمه پاره‏اي از وجود و هستي من است هر کس او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است و هر کسي او را آزار دهد مرا آزرده است.»
و اين حديث را ابوداود هم در صحيح خود در جلد 12، در باب ما يکره ان يجمع بينهن من النساء بيان کرده است.
مسلم در صحيح خود در باب فضائل فاطمه (سلام‏الله‏عليها) با سندي از مسور بن مخرمه روايت کرده است:
«قال رسول‏الله صلي الله عليه و آله و سلم انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها
«مسور بن مخرمة گفته است: پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
همانا فاطمه پاره‏اي از وجود من است، آزار مي‏دهد مرا آن چه فاطمه را آزارد.»
علاوه بر این بزرگان، امام فخر رازی پیشوای مفسران اهل سنت واز تشکیک گران در همه اندیشه های بنیادین مسلم شیعه،در این درستی این حدیث هیچ گونه شرک وتردید ندارد وآن را در همه ی کتب خود بناسبت های آورده است چنان که در تفسير کبير خود در تفسير آيه مودة در سوره شورا مي‏گويد:
«يؤذيني ما يؤذيها اذيت مي‏کند مرا آن چه که فاطمه را اذيت مي‏کند».
و باز فخر رازي در سوره‏ي معارج در تفسير آيه «و فصيلته التي تؤيه گفته است: «فاطمه بضعة مني» «فاطمه پاره‏اي از وجود و هستي من است»
باز هم مسلم در باب فضائل فاطمه (سلام‏الله‏عليها) به سند از مسور بن مخرمة روايت مي‏کند:
«حدثنا عن رسول‏الله صلي الله عليه و آله و سلم قال فيه: فانما ابنتي- يعني فاطمة عليها السلام- يريبني ما ارابها و يؤذيني ما آذاها.
«مسور حديثي را از نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي‏کند که پيامبر در آن حديث فرمود: همانا دخترم- فاطمه (سلام‏الله‏عليها)- پاره‏ي تن من است، ناراحت مي‏کند مرا آنچه که او را ناراحت کند و آزار مي‏دهد مرا آن چه او را آزار دهد.
و اين حديث را ترمذي در صحيح خود، ج 2، ص 319، در فضل برتري فاطمه بنت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) آورده است.
باز هم ترمذي به سند از عبدالله ابن زبير حديثي را از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي‏کند: «انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها و ينصبني ما انصبها«فاطمه پاره‏ي تن و جان من است، آنچه او را آزار دهد مرا آزار مي‏دهد و آنچه او را به زحمت افکند مرا به زحمت مي‏افکند.»
آری داستان همین است که اکنون ,عالم در فراق آن یاس رسول وسرور عالمیان وبانوی عصمت آب وطهارت باران ولطافت گل وکوثر همیشه جوشان ،ماتم سراست وسرشک غم بردیدگان حق جویان وراهیان کوی دوست جاری است.
یاد ونام پاره تن رسول اعظم جاودان باد وپیوسته از لبان خداخوانان بر اودرود سلام بادا.


اسدالله جعفری

هیچ نظری موجود نیست: