۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

بنام خدا
سفر حامد کرزی به ایران یاد آورسفر چوسیسکی به ایران است

در آستانه انتخابات افغانستان وایران،حامد کرزی رئیس جمهوری ملت افغانستان به ایران می آید تا در یک جلسه سه جانبه با داکتر احمدی نژاد وآصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان وشوهر مرحوم بی نظیر بوتو مادر طالبان،بند وبست های سیاسی وراهکارهای شکست رقبای انتخاباتی را بررسی کنند ونتیجه سفر معاون دوم خود سرکار کریم خلیلی را از چولکصافی بگذراند.
درزمان ریاست جمهوری آقای سید علی خامنه ای،رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران،آقای چوسیسکی رئیس جموری رومانی ،سفریک هفته ای به ایران داشت وهمزمان با سفر چوسیسکی به ایران ،عده زیادی از نمایندگان شورای ملی آن دوره که بعد از باز نگری قانون اساسی به «مجلس شورای اسلامی » تغییر نام یافت،شب نامه های علیه وزارت خارجه منتشر نمود ه خواهان استهضاءوزیر خارجه شد.
در شب نامه های نمایندگان ،علت استهضاء وزیر خارجه وقت این بود که ،چرا چوسیسکی را به ایران دعوت نموده است در حالی که مردم رومانی توسط نظام دیکتاتوری خشن واستالنیسمی چوسیسکی قتل عام می شوند وهم اکنون که چوسیسکی در خیابان های تهران قدم می زند ،نظامیان تحت فرمان چوسیسکی خیابان های رومانی را از خون مردم بی گناه رومانی رنگین می کنند.
البته صدای آن نمایندگان درگلو خفه شد اما چوسیسکی به محظ خارج شدن ازایران ورود به رومانی در فرود گاه توسط مردم دستگیر شده دو روز بعد با همسرش به جرم قتل عام مردم ومرتکب شدن جنایت ضد بشری اعدام انقلابی شد.
اکنون کرزی نیز در حالی به ایران سفر می کند که مردم بی گناه بهسود وفرزندان پاک وطن توسط قوم کوچی حامد کرزی به خاک وخون می غلتند وآواره وبی خانمان می گردند.
حامد کرزی در حالی احمدی نژاد را در آغوش می گیرد که زنان قهرمان وپاک میهن در بهسود پیکر های پاره پاره فرزندانش را در آغوش گرفته به قبرستان می برند.
اکنون احمدی نژاد،در حالی کرزی را در آغوش می گیرد وبه او خوش آمد می گوید که غائله آفرینان کوچی گری با هدایت مستقیم حامد کرزی ،خلق خلع سلاح شده هزاره را در خانه ای آبا واجدادیش ،قتل عام می کنند وچون صهیونیست های نژاد پرست ازخانه ی شان بیرون نموده هستی شان را به غارت ویغما می برند.
براستی بین سفر یک دهه قبل چوسیسکی دیکتاتور رومانی با سفر حامد کرزی چه تفاوتی وجود دارد؟
فقط تنها تفاوتی که وجود دارد این است که وقتی چوسیسکی به کشورش رومانی برگشت ،توسط مردم اعدام نظامی شد اما وقتی کرزی به افغانستان برگردد رهبران خود فروخته هزاره به استقبالش می آیند واخبار قتل عام مردم بهسود وهزارستان را برای جلالت مأب کرزی هدیه وپیش کش می کنند.
سخنی با احمدی نژاد
آقای احمدی نژاد،شما رئیس جموری کشوری هستید که پیشوایش انسان بزرگ وقدیس چون امام خمینی بود وهشت سال در برابر شرق وغرب ایستاد واز کیان ونظام خود مرد و مردانه دفاع نمود.
امام خمینی شخصیتی بود که دعوت باز گشت به اسلام ناب محمدی داشت نه اسلام ایرانیسم.او شخصیت جهان شمول بود وجهانی فکر می نمود. برای همین تمام عدالت خواهان جهان اورا قبول داشتند ومورد احترام بود
اکنون شما نیز داعیه دار عدالت ومهرورزی هستید وامریکا واسرائیل رابه خاطر جنایاتش در فلسطین لعن ونفرین می کنید.
اما چگونه از کسی دعوت می کنید که هم اکنون که شما آن را در آغوش می کشید وبه او لبخند می زنید،شهروندان افغانستانی باهدایت او به خاک وخون می غلتند وهم اکنون مردم بهسود وهزارستان از دست غائله آفرینان کوچی گری همین مهمان عزیز شما آواره می شوند واموالش به غارت برده می شوند وپاره های جگرشان در مقابل چشمان خدابین شان پرپر می گردند.
آیا این است تداوم نهضت امام خمینی؟
این است عدالت امام مهدی که شما در سخنرانی های تان از آن دم می زنید؟ ودعای ظهور می خوانید واز دولت«کریمه»روایتی می پردازید وحکایتی باز می خوانید
این است آئین مهرورزی؟
این دعوت شما ازکرزی (درحالی که هم اکنون شهروندان پاک افغانستان توسط برادر واقوام ایشان قتل عام می شوند )با کدام یک ازشعار های عدالت گستری ومهروزی واستکبارستیزی شما همخوانی دارد؟
یقینا اگر مهاجران افغانستانی مقیم ایران می توانیستند اعتراض خود را به این سفر اعلام کنند حتما در تهران ومشهد وقم ،به خیابان ها آمده صدای اعتراض به حق خود را به گوش شما ومهمان عزیز تان می رسانید اما خود حضرت عالی می دانید که مهاجران این توان وحق را ندارند واین بغض گلوگیر را همچنان در گلو نگه می دارند تاباشد که صبح صادق بدمد

اسدالله جعفری

۱ نظر:

sepas گفت...

salam dosti aziz kheli zebah va amozendah navishtin khob mardomi bechaeri mazlome ma dar iran kari nametavan bekonan dar maqabeli hokomateh ba istilah jamhori isalmi
bye