۱۳۸۷ بهمن ۲۴, پنجشنبه


بنام خدا
بتول قرآن بخوان، تا فرشتگان گلویت ببوسند!
اسدالله جعفری
بتول بخوان إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)که تو خود قدرهستی .
بتول بخوان وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢)که فطرت بی آلایش تومی داند آن شب مبارک چیست؟
بتول بخوان لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) که تو انسانی وبرتراز هزار فرشته ی سربزیر وفرمان بردار.
بتول بخوان تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) که مهبط ملائئکه، روح طاهر ومطهر توست وآن امر پروردگار، همان مقام خلافت تو در زمین است.
بخوان بتول سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)که فجر ظهور نزدیک وجهان منتظر آن صلح وسلم مقدر است.
بخوان بتول
بخوان بتول
بخوان بتول
بخوان بتول، بخوان قرآن که جان تو فرقان است وتجلی گاه ذات خدا.
قرآن بخوان بتول که تو انسانی وقرآن کتاب انسان شدن.
قرآن بخوان بتول که تو هنوز برفطرت اولیه هستی وقرآن فاطر فطرت انسان.
قرآن بخوان بتول که تو دختری از هزارستانی ونغمه هزارستان در گلوی توست.
قرآن بخوان بتول که رسالت هدایت انسان بر شانه های توست.
قرآن بخوان بتول که تو مسلم هستی و ساختن جهان سلم وسلامت، رسالت توست.
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان بتول،قرآن بخوان بتول تا فرشتگان گلو تو بوسند
ملائکه در محضر تو پیشانی برخاک سایند.
افلاک با آهنگ قرائتت بچرخند وبچرخند ورقصی بسوی خداکنند
ابرها به شوق روی تو ببارند وجهان را گلاب افشان کنند.
باران، عصمتش را رنگ زلفان تو سازد
گلستان عطر ایمانش را بر چمنستان گیسوی توجاری کند
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان بتول
بتول
بتول
بتول
بتول قرآن بخوان قرآن بخوان که قرآن از گلوی لاهوتی تو شنیدنی است.
گلوی تو همان سدرة المنتهی ی حق است
جبروت الهام است
لاهوت شیدایی است
بیت المقدس بندگی است
کعبه عرفان است
چون که تو انسانی وخلیفه خدا در زمین
هزاره ی در هزاره سوم
مهاجری وکوله بار رسالت درپشت
از نسل نیکانی واز تبار ریسمان بدوشان
هزاره ی وشیعه وگل باغ افغانستان وخاک نشین آلمان
نیاکانت آیینه بدوشان بودند وکاریزداران معرفت
برهنه پایان بودند وجوانمرد .
ریسمان بدوشان آسمان سیرت بودند
واکنون تو این آسمان سیرتی را به نسل های فردا برسان که حلقه وصل دیروز وفردایی.
آری در این نوشته سخن از قرائت قرآن یک دختر 8 ساله هزاره مقیم آلمان در اینترنت وتلویزیون های ماهواره ای است.
بتول ساعدی از هزاره های مقیم(وشاید اصلا زاده) آلمان است که گاه گاهی در تلویزیون ماهواره ای سلام قرآن می خواند وازایشان فیلم ویدیو یی کوتاهی در پایگاه اینترنتی(( یوتوب you tube.com)) هم است.
من با پایگاه بین المللی یوتوپ ،از طریق برادر عزیزم جناب آقای اسدالله همکار وبرادر ودوست گرامی ام حاج کبیر آشنا شدم.
پایگاه یوتوپ،درحقیقت آورد گاه فرهنگ ها وادیان است وشما می توانید از سکس ترین فیلم تا آخرین کلیپ های بنیاد گرایان القاعده را ببینید وگوش کنیدواین یعنی آوردگاه اندیشه ها وادیان وجهان بینی ها در عصر جهانی شدن ودهکده جهانی .
بتول ساعدی یکی از بیشمار دختران مهاجر افغانی مقیم اروپا است که فارسی را بدشواری صحبت می کند ولهجه فارسی اش بسیار دوست داشتنی ودر عین حال غرور آفرین است.
او باهمان لهجه دوزیستی خود بسیار عالی وزیبا قرآن می خواند وسوره (قدر)را چنان زیبا واز عمق جان می خواند که تو پنداری این آیات را از لبان «سمیه» ،«عایشه» و«صفیه» می شنوی ومعنویت این قرائت او در این پایگاه پراز سکس وابتزال ،یاد آور همان معنویت صدر اسلام است ونمونه ی از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه وتصویر گویایی می باشد از قرآن خواندن ((مصعب)) در میدان ها وکوچه وپس کوچه های یثرب جاهلیت وکفر دیروز ومدینه النبی امروز.
این قرآن خواندن بتول های نسل مهاجر افغانستانی در پایگاه های اینترنتی وتلویزیون های ماهواره ای امید ورستاخیز بزرگ اسلامی است وحکایت از آن دارد که این بار اسلام توسط نسل دیگری افغانستان به جهان عرضه می گردد چنان که در روزگاران گذشته هم اسلام در تانزانیا وشمال افریقا توسط بازرگانان افغانستانی عرضه شد ودامن گستر گردید وگلبانگ توحید از حلقوم فرزندان افغانستانی بر مؤذنه تاریخ به پژواک در آمد ودین ودل از همه ربود ومسلم پدید آورد وفضیلت گستراندوسعادت بخشید.
اکنون دیگر بار تاریخ تکرار می شود ونسل مهاجر امروز افغانستانی باحضور خود در جوامع غیر اسلامی ،اسلام را به این جوامع عرضه می دارند ودیگر بار رستاخیزی اسلام گستری وفضیلت پیشگی را نقش تاریخ می کنند تا سقف فلک شکافند وطرح نو در اندازند.
آنچه که برای من شگفت آوربود ومژده ی از یک رستاخیز بزرگ اسلام گستری وحقیقت ومعنویت گرایی دارد؛این که بتول ساعدی ،بااین که لهجه اش کاملا عوض شده بود ومخرج واژگان دیگر مخرج واژگان زبان مادریش نیست،اما هویت اسلامی وافغانی وهزارگی او کاملا محفوظ وثابت است.
با این که بتول از نظز شرعی در سنینی نیست که حجاب بر او واجب باشد واز نظر دینی ملزم به حجاب نیست ولی بتول از چنان حجابی عالی اسلامی برخوردار است که چنان حجاب عالی را در سنتی ترین کشور های اسلامی هم نمی توانید بیابید.
نکته دیگری که راجع به حجاب بتول 8 ساله قابل ذکر است این که حجاب بتول از نظز فرم ظاهری وزیبایی وتنوع رنگ نیز بسیار زیبا ،گرا،متنوع،فرح بخش وروح افزا می باشد وهمین مسئله از نظر روانی جای تأمل بسیاردارد وبزرگان ما به این مسئله مهم روانی توجه بیش از بیش داشته باشند چون که این فرم ظاهری حجاب نسل مسلمان مهاجر افغانستانی کار کرد دوسویه دارد.
از آنجا که این نوباوگان عزیز در محیط وکشوری زندگی می کنند که شهر وندان آن کشور ها در نوع پوشش خود آزاد هستند ومد وتنوع فرم ورنگ حرف اول را می زند. بنا بر این، حجاب دختران مسلمان در عین حالی که باید تمام ویژگی های حجاب اسلامی را داشته باشد؛از نظر فرم ظاهری وزیبایی پوششی وتنوع وزیبایی دررنگ نیز مطابق با نیاز های روانی زیباگرایی وزیبایی دوستیی این گل های باغ خدا باشند.
علاوه بر در نظر داشت اقتضای روانی زیبایی خواهی دختران محجبه مسلمان ،اقتضای محیط زیست این دختران را نیز بایددر نظر داشت تامبادا فرم ظاهری حجاب این فرشتگان مکتب اسلام باعث درتنگنا قرار گرفتن این عزیزان گردد وهم چنین فرم ظاهری حجاب این عزیزان ،باید از چنان زیبایی وگرایی وروان گرایی بهرهمند باشند که وقتی این دختران محجبه با حجاب وارد محیط تحصیل وکار خود می شوند نه تنها فرم ظاهری حجاب شان باعث تنفر دیگر ملل از حجاب شوند بلکه این زیبایی ظاهری فرم حجاب باید از چنان جذابیت وزیبای برخوردار باشند که باعث گرایش دیگر ملل به حجاب شوند.
به هرحال دوباره باید بتول های نسل مهاجر افغانستانی سلام ودرود فرستاد وبار دیگر باید گفت که:
قرآن بخوان بتول،قرآن بخوان بتول تا فرشتگان گلو تو بوسند
ملائکه در محضر تو پیشانی برخاک سایند.
افلاک با آهنگ قرائتت بچرخند وبچرخند ورقصی بسوی خداکنند
ابرها به شوق روی تو ببارند وجهان را گلاب افشان کنند.
باران عصمتش را رنگ زلفان تو سازد
گلستان عطر ایمانش را بر چمنستان گیسوی توجاری کند
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان بتول
بتول
بتول
بتول
بتول قرآن بخوان قرآن بخوان که قرآن از گلوی لاهوتی تو شنیدنی است.
گلوی تو همان سدرة المنتهی ی حق است
جبروت الهام است
لاهوت شیدایی است
بیت المقدس بندگی است
کعبه عرفان است
چون که تو انسانی وخلیفه خدا در زمین
هزاره ی در هزاره سوم
مهاجری وکوله بار رسالت درپشت
از نسل نیکانی واز تبار ریسمان بدوشان
هزاره ی وشیعه وگل باغ افغانستان وخاک نشین آلمان
نیاکانت آیینه بدوشان بودند وکاریزداران معرفت
برهنه پایان بودند وجوانمرد .
ریسمان بدوشان آسمان سیرت بودند
واکنون تو این آسمان سیرتی را به نسل های فردا برسان که حلقه وصل دیروز وفردایی.

۱ نظر:

هزاره پیوند گفت...

سلام از شما تقاضا داشتم به هزاره پیوند لینک بدهید اما نمیدانم چرا هزاره پیوند درلینک شما نیست من وبلاگ الهزاره را خیلی وقت است که لینک دادم
شماره الهزاره در فهرست هزاره پیوند (254) است