۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

السلام علی الحسین وعلی علي ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین
وعلی الأرواح التی حلت بفناءک
علیک منی سلام الله ابدآ مابقیت وبقی اللیل والنهار

هیچ نظری موجود نیست: